Курси

Ознайомтеся з пропозицією наших курсів
Flaga ukraińska

Курс польської мови

В нашому курсі 10 уроків, в кожному уроці чотири частини, перша, це граматика - дієслово. Ми намагаємось пояснити як утворювати майбутній, теперішній та минулий час. Наступні три частини - це словниковий запас. Уроки організовані таким чином, що кожна наступна тема буде поглиблювати знання, отримані в попередньому розділі. На кінець кожного заняття ми маємо тест. Під час кожного заняття Ви будете розв'язувати завдання які допоможуть Вам вивчити і запам’ятати матеріал.

Курс безкоштовний

Ціна 0

Flaga rosyjska

Курс польского языка

В нашем курсе 10 уроков, каждый урок состоит из 4 частей, первая, это грамматика – глаголы. Мы пытались объяснить как образовывать будущее, настоящее и прошедшее время. Следующие три части – это словарный запас. Уроки организованы таким образом, что каждая следующая тема будет углублять знания, полученные в предыдущем разделе. В конце каждого занятия есть тест. При каждой теме Вы имеете задания, которые помогут Вам выучить и запомнить материал.

Курс безкоштовний

Ціна 0